Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2020

myinstantneed
8092 433d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaincomperta incomperta
6406 a046

March 10 2020

myinstantneed
Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym miłość jest trochę marzeniem, a trochę towarem, trochę pragnieniem, a trochę przekleństwem. Jest wszystkim.
— Agnieszka Jucewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianergo nergo
myinstantneed
Podchodzę do lustra i patrzę na swoje odbicie, patrzę w oczy dziewczyny, którą spotkałam, ale nigdy nie poznałam.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo

November 24 2019

myinstantneed
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
myinstantneed
myinstantneed

September 26 2019

myinstantneed
myinstantneed
myinstantneed
5841 9326 500

August 08 2019

myinstantneed
myinstantneed
0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
myinstantneed
0371 fcc1
Reposted from4777727772 4777727772 viamartrol martrol
myinstantneed
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
3052 b605
Reposted frommisza misza viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.

August 06 2019

myinstantneed
8507 4757
myinstantneed
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...