Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

myinstantneed
myinstantneed
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
myinstantneed
1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viashakeme shakeme
myinstantneed
6098 c8b6
NOW
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
myinstantneed
6125 b86f
how it begins
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex

August 08 2017

myinstantneed
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
myinstantneed
4854 f300
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myinstantneed
myinstantneed

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle viaRozaa Rozaa
myinstantneed
0601 9bcd 500
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
myinstantneed
3617 6e8e
Reposted fromlittlefool littlefool viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
myinstantneed
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myinstantneed
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myinstantneed
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
4330 7cea
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
4053 9880 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl