Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

myinstantneed
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabzdura bzdura
9409 e8a6
myinstantneed
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Reposted fromperseweracje perseweracje viabzdura bzdura
myinstantneed
myinstantneed
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viapolciak polciak
myinstantneed
9130 6d1d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
myinstantneed
9136 6dd7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
myinstantneed
9138 feeb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
myinstantneed
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
myinstantneed
9160 c73b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
myinstantneed
9163 d830 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
myinstantneed
8614 006d
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 20 2017

myinstantneed
 Może i od palenia papierosów się umiera.  Może  Ale dzięki nim da się żyć.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viaSuckMyDick SuckMyDick
myinstantneed
6415 2a77 500
myinstantneed
5643 33bc
takiego chłopaka
Reposted fromoutoflove outoflove viaSuckMyDick SuckMyDick
myinstantneed
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaSuckMyDick SuckMyDick
myinstantneed
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaSuckMyDick SuckMyDick
myinstantneed
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viaspokodama spokodama
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaspokodama spokodama
4174 3698
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl