Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

myinstantneed
4243 36d4
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
6707 7d5a
Reposted fromkarahippie karahippie viaoxygenium oxygenium
5522 715a

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

myinstantneed
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viawetryagain wetryagain
myinstantneed
8687 b982
Reposted fromrol rol viacoeurina coeurina
myinstantneed
Nie licz dni, spraw by każdy dzień się liczył.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myinstantneed
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viasweetnothingg sweetnothingg
myinstantneed
1111 f7c2 500
Reposted fromvandalize vandalize viasweetnothingg sweetnothingg
myinstantneed
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabzdura bzdura
myinstantneed
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaExplorers Explorers
myinstantneed
Może ktoś ją krzywdzi w tym momencie, a Cie nie ma?
— Ktoś
Reposted from99problems 99problems viaExplorers Explorers
myinstantneed
Musisz odejść, wiesz? Nie ze względu na dni, które uciekają w marazmie między palcami. Nie przez wzgląd na mokre wciąż oczy czy spragnioną dotyku skórę. Nie dla szybkiego znalezienia Twojego zamiennika. Ale dla dobra serca, które zaczyna mi trawić żal i zazdrość, zmieniając w osobę, którą przestaję poznawać w lustrze.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
myinstantneed
jeśli to czytasz
odezwij się
proszę.
Reposted fromshitsuri shitsuri viaExplorers Explorers
myinstantneed
Największe przekleństwo w życiu człowieka? 
Być czyimś całym światem 
Reposted frommartrol martrol
myinstantneed
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaiamanartist iamanartist
myinstantneed
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
myinstantneed
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl