Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

myinstantneed
myinstantneedHow would you feel about growing a beard?
Reposted fromskrzacik skrzacik viafilmowy filmowy
myinstantneed
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaillumination illumination
myinstantneed
5211 ec25
myinstantneed
   
Reposted fromlexi lexi viaillumination illumination
myinstantneed
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain vialady-fraser lady-fraser
myinstantneed
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed
myinstantneed
myinstantneed
Quentin Tarantino, Bruce Willis, Maria de Medeiros and Lawrence Bender on the set of Pulp Fiction (1994)
Reposted fromhalucine halucine viafilmowy filmowy

March 26 2017

myinstantneed
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed
myinstantneed
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha i się z nimi idzie. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromtomowa tomowa viaRozaa Rozaa

March 25 2017

myinstantneed
myinstantneed
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
5462 4212
Reposted fromshitsuri shitsuri viatobecontinued tobecontinued
myinstantneed
myinstantneed
6598 ad5b 500

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl