Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

myinstantneed
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viabzdura bzdura
myinstantneed
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
myinstantneed
Reposted fromshakeme shakeme viaelinela elinela
4265 4b9e
Reposted from2017 2017 viaelinela elinela
myinstantneed
4141 cf7f
Reposted fromtichga tichga viaelinela elinela
myinstantneed
2308 f3c3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaelinela elinela
myinstantneed
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
myinstantneed
4447 7b27 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
myinstantneed
3488 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelinela elinela
myinstantneed
3133 235a 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaelinela elinela
myinstantneed
2709 3d11 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viaelinela elinela
myinstantneed
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelinela elinela
myinstantneed
7946 7b35
Reposted fromrubinek rubinek viaelinela elinela
myinstantneed
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
myinstantneed
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
Dasz radę. Jesteś silniejsza, niż myślisz.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
myinstantneed
myinstantneed
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl