Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

myinstantneed
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
4067 7d07 500
新宇 苏
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
myinstantneed

March 30 2018

myinstantneed
Warto dodać, że w seksuologii mówimy „homoseksualność”, a nie „homoseksualizm”, gdyż ta druga nazwa sugeruje, że jest to jakiś „-lizm”, jak alkoholizm, seksoholizm itp.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
myinstantneed
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 25 2018

myinstantneed
2337 1897
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
myinstantneed
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
myinstantneed
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy. „Podobno" — odpowiedział widzący.

March 21 2018

myinstantneed
1394 5c21 500
myinstantneed

I'm a morning person if you wake me up with sex.

March 19 2018

myinstantneed
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
myinstantneed
4402 00f5 500
myinstantneed
I nagle ja też sobie uświadamiam, że... że tak jak jest, jest okej. Jest dobrze, nawet jeśli nasza przyjaźń (...) nie przeobrazi się w coś więcej. Choćby dlatego, że ta przyjaźń wzmocniła mnie bardziej niż przyjaźń kogokolwiek innego.
— Stephanie Perkins - "Anna i pocałunek w Paryżu"
myinstantneed
3652 6fd5 500
myinstantneed
myinstantneed
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
myinstantneed
myinstantneed
Lubię, gdy jesteś niegrzeczna - nie stajesz się całym moim światem, jeśli nie przekroczysz wszystkich granic.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl