Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

myinstantneed
myinstantneed
0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
myinstantneed
0371 fcc1
Reposted from4777727772 4777727772 viamartrol martrol
myinstantneed
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
3052 b605
Reposted frommisza misza viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
myinstantneed
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.

August 06 2019

myinstantneed
8507 4757
myinstantneed
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
myinstantneed
5954 d5c1
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

August 04 2019

myinstantneed
0165 e2b4 500
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
myinstantneed
myinstantneed
8677 f129
myinstantneed
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viapikkumyy pikkumyy
myinstantneed
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed

August 03 2019

myinstantneed
4163 5920
myinstantneed

July 26 2019

myinstantneed
8030 c2f3
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl