Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viasweetnothingg sweetnothingg

May 23 2017

myinstantneed
5891 e2b2
<3
myinstantneed
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme

May 22 2017

myinstantneed
6068 5eaa
Reposted fromLadykwa Ladykwa viabzdura bzdura
myinstantneed
9434 a2e2 500
Reposted fromadejsza adejsza
myinstantneed
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWeroniikaa Weroniikaa
myinstantneed
8702 7043
myinstantneed
4157 2284
myinstantneed
myinstantneed
A kiedy przyjdzie także po mnie,
Zegarmistrz Światła purpurowy,
by mi zabełtać błękit w głowie,
To będę jasny i gotowy.

Spłyną przeze mnie dni na przestrzał,
Zgasną podłogi i powietrza,
Na wszystko jeszcze raz popatrzę,
I pójdę, nie wiem gdzie – na zawsze.
— Tadeusz Woźniak - Zegarmistrz Światła
That’s how you know you love someone, I guess. When you can’t experience anything without wishing the other person were there to see it, too.
Kaui Hart Hemmings, The Descendants
(via thelovejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAmericanlover Americanlover
myinstantneed
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viacoeurina coeurina
myinstantneed
4217 6422
9881 0d10
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
myinstantneed
4523 5333 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viacoeurina coeurina
myinstantneed
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaWilalena Wilalena
myinstantneed

Nikt z nas nie budzi się, myśląc: „Mój świat dziś wybuchnie”. „Mój świat się zmieni” Nikt tak nie myśli. Ale czasem tak się zdarza. Czasem budzimy się i stajemy twarzą w twarz z naszymi lękami…i chwytamy je za rękę. A potem stoimy tam i czekamy…pełni nadziei i gotowi…na wszystko. 

— Grey's Anatomy 13x24
Reposted fromWilalena Wilalena
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

7655 3536 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
myinstantneed
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl